โปรโมชั่น

ในช่วงเวลา 08.00-14.00 น. ลด 10%

  แพคเกจ  

เวลา 60 นาที/90 นาที/120 นาที

  แพคเกจ H

1,000/1,500/1,800 บาท

  แพคเกจ P

1,200/1,800/2,000 บาท

  แพคเกจ M

1,500/2,000/2,500 บาท

  แพคเกจ B

1,800/2,300/2,700 บาท

  แพคเกจ F

2,500/3,000/3,500 บาท

  บริการ

ราคา

  Thai Massage

  (10 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน)

1,800 บาท

  Oil Massage

  (10 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน)

2,800 บาท

  Aroma Massage

  (10 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน)

3,600 บาท

  Gel Massage

  (10 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน)

4,500 บาท

  Candle Massage

  (10 ชั่วโมง ภายใน 30 วัน)

5,500 บาท

  Body Scrub

  (2 ชั่วโมง)

750 บาท

(กรุณาจองล่วงหน้า)

  Golden Scrub

  (20 ชั่วโมง)

15,000 บาท

(กรุณาจองล่วงหน้า)

brochureTH